ด่วน! แฮกเกอร์ ดูดข้อมูลป.ป.ช. โพสต์โชว์บัญชีทรัพย์สิน-ชี้มูลความผิดนับพันรายการ

ด่วน! แฮกเกอร์ ดูดข้อมูลป.ป.ช. โพสต์โชว์บัญชีทรัพย์สิน-ชี้มูลความผิดนับพันรายการ เปิดให้คนอื่นแก้ไขได้ เสี่ยงข้อมูลคลาดเคลื่อน ขอให้ดูจากเว็บจริงเท่านั้น

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับการประสานงานจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจพบข้อมูลสำคัญของหน่วยงานรั่วไหลที่เว็บไซต์ https://raidforums.com/Thread-Thailand-Big-Data-Corruption-Leak-Query-System-DOX
ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อปี 2562 จำนวน 2 รายการคือ

ข้อมูลบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ปี 2562 จำนวน 780 บัญชี ถูกนำไปเผยแพร่อยู่ที่เว็บไซต์ “http://178.128.223.11:3000/nacc” หรือ “https://datathon.corrupt0.org/nacc” ข้อมูลเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด จำนวน 1,366 รายการ ถูกนำไปเผยแพร่ที่เว็บไซต์ “http://178.128.223.11:3000/nacc-case” หรือ “https://datathon.corrupt0.org/nacc-case”

อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงในส่วนของข้อมูลที่ถูกนำไปเปิดเผยซ้ำในเว็บไซต์ทั้ง 2 ในลักษณะดังนี้ 1. ข้อมูลบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ยังคงถูกเปิดเผย หลังจากพ้นระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีฯ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด อีกทั้งเว็บไซต์ดังกล่าวมีการจัดทำระบบให้มีการแก้ไขข้อมูลได้ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เผยแพร่ไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่เป็นส่วนของเจ้าของบัญชี และบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีฯ เผยแพร่ที่เว็บไซต์ดังกล่าว เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด

2. ข้อมูลเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด มีการนำไปเผยแพร่ต่อ โดยเว็บไซต์ดังกล่าว มีการเปิดให้ปรับปรุงข้อมูลได้โดยผู้ที่มีบัญชี Google Account จะสามารถปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นได้ ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ที่สำนักงาน ป.ป.ช. เผยแพร่บนเว็บไซต์

ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ขอแจ้งว่าเว็บไซต์ทั้งสองดังกล่าว มิใช่เว็บไซต์ทางการของสำนักงาน ป.ป.ช. แต่อย่างใด หากท่านใดต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากสำนักงาน ป.ป.ช. สามารถติดตามได้ที่ WWW.NACC.GO.TH เท่านั้น