มีประสิทธิภาพ ชี้ “ไส้เดือนดิน” กินได้โปรตีนสูง อย่างไรก็ตามต้องปรุงให้ถูกสุขอนามัย จีนใช้ผสมยาบำรุง

[ad_1]

มีประสิทธิภาพ ชี้ “ไส้เดือนดิน” กินได้โปรตีนสูง อย่างไรก็ตามต้องทำความสะอาดและปรุงให้ถูกสุขอนามัย เผยเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญ จีนใช้ผสมยาบำรุง

ไพ่แคง

ไพ่แคง เมื่อวันที่ ทั้งสอง ก.ย. 2564 ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาและวิจัยไส้เดือนดิน แสดงความเห็นกรณีบนยูทูบเบอร์รายหนึ่งเผยแพร่คลิปวิยอดเยี่ยมโอการรับประทานไส้เดือนดิบๆ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่า การรับประทานไส้เดือนมีมานานแล้ว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่บังคับ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนก็เก็บในตลาดการนำมารับประทานด้วยการย่างไฟ เชื่อว่าเป็นยารักษาโรคบางอย่าง เช่นเดียวกับในประเทศจีน บนก็เก็บในตลาดการนำไส้เดือนใช้เป็นส่วนผสมในยาบำรุงตามตำรายาโบราณ และมีการนำเข้าไส้เดือนที่ผ่านกระบวนการทำความสะอาดและตากแห้งแล้วจากประเทศไทยปีละเป็นจำนวนมาก คิดเป็นมูลค่าสูงมากศ.ดร.อานัฐ กล่าวต่อว่า การนำไส้เดือนมารับประทานมีทั้งประโยชน์และโทษ ในส่วนของประโยชน์นั้น ต้องยอมรับว่าไส้เดือนมีโปรตีนสูง อย่างไรก็ตามในส่วนของโทษ เนื่องจากในลำไส้ของไส้เดือนจะมีจุลินทรีย์เก็บมากถึงประมาณ ห้าร้อย ตัวแปลงสัญญาณ เพื่อใช้ในกระบวนการย่อยสลาย เมื่อมีผู้รับประทานไส้เดือนไปแล้ว บางคนอาจจะเกิดผลเสียต่อร่างกาย เนื่องจากไม่ก็เก็บในตลาดภูมิต้านทาน ขณะที่บางคนอาจจะมีภูมิต้านทาน จึงไม่เกิดผลใดๆ อย่างไรก็ตามในระยะยาวยังไม่สามารถบ่งชี้ได้ ดังนั้นการจะนำมารับประทานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดและปรุงอย่างถูกสุขอนามัย อีกทั้งการจะเลือกรับประทานควรต้องใช้วิจารณญาณด้วย

ศ.ดร.อานัฐ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันไส้เดือนดิน แทงบอลออนไลน์ ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในการนำมาใช้กำจัดขยะอินทรีย์โดยไม่ก็เก็บในตลาดการพิจารณาใด ๆย่อยสลายจนหมดสิ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมกับได้ปุ๋ยจากมูลและฉี่ของไส้เดือนดินที่ก็เก็บในตลาดมูลค่าและคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นิยมนำไปใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับและพืชผล เพราะให้ผลผลิตที่ยอดเยี่ยมเยี่ยม เนื่องจากให้แร่พื้นฐานอาหารที่พืชต้องการในระดับที่สูงและเหมาะสม

ศ.ดร.อานัฐ กล่าวอีกว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก็เก็บในตลาดการพัฒนาวิจัยเรื่องของไส้เดือนดินมานานแล้วจนมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งมีการนำมาใช้มืออาชีพในโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์บนร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุบิด้วย ซึ่งได้ผลผลิตดีทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพสูง

[ad_2]

หนังออนไลน์