วิธีลงทะเบียน รับเงินประกัน มิเตอร์ไฟฟ้า น้ำ มือถือ เว็บไซต์ ล่าสุด 25 มีนาคม 2563

วิธีลงทะเบียน-ขอเงินมิเตอร์ไฟฟ้า

ขั้นตอน วิธีขอคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าน้ำ ได้เท่าไหร่ ลงทะเบียนอย่างไร เริ่มวันที่ 25 มีนาคม

คืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (โควิด 19) มีเงื่อนไขอย่างไร บ้านไหนจะได้เท่าไร มาอ่านรายละเอียดกันเลย นอกจากรัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19(โควิด 19) แล้ว ประชาชนทั่วไปก็ได้เช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่จะมีผู้ได้รับผลประโยชน์กว่า 23 ล้านคน

วิธีลงทะเบียนรับเงิน ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง

โดยผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
2. กรอกชื่อ-นามสกุล
3. กรอกเลขที่สัญญาที่อยู่ในบิลค่าไฟฟ้า ณ สำงานไฟฟ้านครหลวง-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อมูลถูกต้องรับเงินคืนตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

วิธีลงทะเบียนรับเงิน เว็บไซต์ มือถือ แอพลิเคชั่น

สรุปขั้นตอน วิธีลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอรับคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า หรือที่เรียกกันว่า “ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า” ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล

ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถขอรับเงินค่าประกันคืน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 300-6,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้งานตามบ้านพักอาศัย ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางออนไลน์และติดต่อที่สำนักงานฯ

ล่าสุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) ได้โพสต์วิดีโอผ่านทางเฟซบุ๊ก อธิบายขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในพื้นที่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี อ่าน วิธีลงทะเบียน ใช้สิทธิ์รับคืนเงิน “ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า” ของ กฟน.

ลิ้งลงทะเบียนมิเตอร์ไฟฟ้าล่าสุด

ลิ้งเข้าลงทะเบียน รับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ล่าสุด >>

วิธีลงทะเบียนรับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 1

เตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม

ชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้ไฟฟ้า

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งสามารถดูได้จากบิลค่าไฟ

หมายเลขบัตรประชาชน

(เลขที่บัญชีธนาคาร หรือ เลขที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขึ้นอยู่กับช่องทางที่ต้องการรับเงินคืน)

ขั้นตอนที่ 2

เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/

หน้าเว็บไซต์ดังกล่าวจะเปิดให้ใช้งาน ตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินค่าไฟฟ้าคืน

ขั้นตอนที่ 3

ใส่ข้อมูลที่เตรียมไว้ให้ครบตามช่องที่กำหนด หากมียศนำหน้าให้พิมพ์ติดกัน เช่น “ร้อยตรีสมชาย” จากนั้นกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

ขั้นตอนที่ 4

ระบบจะนำไปสู่หน้าข้อมูลสำหรับขอคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ในช่องเบอร์โทรติดต่อ ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์สำหรับการแจ้งผลยืนยันการลงทะเบียน

(สามารถติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องข้างล่างเพื่อรับข่าวสารของ กฟภ ผ่านทาง SMS)

ในส่วนของ “ช่องทางการรับเงิน” ให้เลือกช่องทางที่ต้องการ เช่น บัญชีพร้อมเพย์, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ติดต่อรับที่สำนักงานฯ

เมื่อกรอกครบแล้ว ให้กด “ดำเนินการต่อ”

ขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินค่าไฟฟ้าคืน

ขั้นตอนที่ 5

กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับการรับเงินให้ถูกต้อง

จากนั้นกด “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 6

รอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนและแจ้งผลการคืนเงิน

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืออะไร ?

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าก่อนแล้วจึงมีการเรียกเก็บเงินในภายหลัง การเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าประจำเดือนเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของภาครัฐในการที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้า

ใครมีสิทธิ์ขอคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ?

          – ต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
          – ผู้ที่สามารถลงทะเบียนติดต่อขอรับเงินคืนได้ ต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ผู้วางเงินประกัน ณ เวลาที่มาแจ้งขอใช้มิเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น

-สำหรับผู้ที่จะขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ หลังจากนี้จะไม่ต้องวางเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าจะได้เงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนเท่าไร ?

แต่ละบ้านจะได้รับเงินไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดมิเตอร์ที่ใช้อยู่

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา มีขั้นตอนดังนี้

1. ต้องแสดงความจำนงถอนเงินประกันที่การประปา จากนั้นการประปาจะดำเนินการถอดมาตร โดยใช้เวลาดำเนินการภายใน 3 วันทำการ แล้วทางส่วนกลางจะดำเนินเรื่องคืนเงินประกันให้

2. เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

– บัตรประจำตัวประชาชน

– หนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล)

– ใบเสร็จเงินประกันตัวจริง (ถ้ามี)

ในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ำ ให้นำบิลค่าน้ำไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อใช้เป็นหลักฐานนำมาแสดงแทนใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ำ แต่หากมาตรน้ำไม่เกิน 1 นิ้ว ไม่ต้องใช้ใบเสร็จเงินประกันการใช้น้ำ

– สำเนาสมุดบัญชี

– ใบแจ้งค่าน้ำประปา

โดยอัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันคืนเมื่อยกเลิกใช้น้ำประปา มีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  • มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 400 บาท
  • มาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 600 บาท
  • มาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 1,500 บาท
  • มาตรวัดน้ำขนาด 11/2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 3,000 บาท
  • มาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 4,000 บาท
  • มาตรวัดน้ำขนาด 21/2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 5,000 บาท
  • มาตรวัดน้ำขนาด 3 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 10,000 บาท
  • มาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 15,000 บาท
  • มาตรวัดน้ำขนาด 6 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 21,000 บาท
  • มาตรวัดน้ำขนาด 8 นิ้วขึ้นไป คิดค่าประกันมาตรละ 30,000 บาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ไม่รู้ขนาดมาตรวัดน้ำ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพื่อทำการลงทะเบียนก็จะสามารถตรวจสอบมาตรน้ำได้. เว็บไซต์การไฟฟ้า