สำเร็จอีกเคส รพ.วชิระภูเก็ต ปลื้ม ผ่าคลอดหญิงพม่าตั้งครรภ์ ติดโควิด ปลอดภัยทั้งแม่-ลูก

[ad_1]

สำเร็จอีกเคส รพ.วชิระภูเก็ต ปลื้ม ผ่าคลอดหญิงพม่าตั้งครรภ์ วัย 24 ปี ติดโควิด ปลอดภัยทั้งแม่-ลูก ได้รับทารกเพศชาย สุขภาพแข็งแรงแทงบอล

แทงบอล เมื่อเวลา สิบสาม.4สิบเจ็ด น. วันที่ 18 ส.ค. 2564 ทีมบุคลากรทางการแพทย์จากสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับทำการผ่าตัดคลอดหญิงตั้งครรภ์ ชาวเมียนมา ถอยุ 24 ปี ครรภ์พื้นฐาน ถอยุครรภ์ 4สิบ สัปดาห์ ติดเชื้อโควิด-19 เป็นผลสำเร็จ ได้รับทารกเพศชาย ปลอดภัยทั้งแม่และลูกซึ่งแพทย์ผู้สังเกตแลทำการประเมินความจำเป็นในการผ่าตัดคลอด สมัครบาคาร่า ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดความดันลบ ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ก็ยังมีการเตรียมทีมสหสาขาวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมทีมสูตินรีเวชวิทยา ทีมวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล ทีมกุมารแพทย์ และวางแผนการผ่าตัดคลอด การดูแลทารกแรกเกิด ภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ในทุกขั้นตอน โดยตระหนักถึงความปลอดภัยต่อมารดาและทารกในครรภ์อย่างสูงสุดอยู่หลังจากนั้น

แม้ทางโรงพยาบาลจะทำการผ่าตัดผู้ป่วยไปแล้วหลายราย อย่างไรก็ตามครั้งนี้เป็นการลดกระบวนการและขั้นตอนให้ก็ยังมีความรวดเร็วและลดการติดเชื้อให้หนึ่งในหลาย ๆ แห่ง ซึ่งผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วย Home Isolation บนรักษาตัวด้วยการดูแลตนเองอยู่บนบ้าน และนัดมาทำการผ่าตัดคลอดเนื่องจากอายุครรภ์ครบกำหนด โดยทีมแพทย์ได้รับโดยไม่ก็ยังมีการพิจารณาใด ๆข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนมาผ่าตัด การงดน้ำงดอาหารเพื่อป้องกันการสำลัก และมีการส่งรถพยาบาลโดยทีมศูนย์นเรนทรอันดามันไปรับผู้ป่วยที่บ้านและนำส่งโรงพยาบาลมาที่ห้องผ่าตัด เพื่อทำการผ่าตัด โดยไม่ต้องผ่านจุดบริการอื่นๆ เพื่อลดการติดเชื้อ

โดยการผ่าตัดครั้งนี้มี พญ.รัตนาวดี ด้วงจันทร์ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม พญ.สิตาภา ภาษี กลุ่มงานกุมารเวชกรรม พญ.พยุงภัค สวนยา หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา พญ.สุชาวดี ธาดากุลธรรม วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล ทีมห้องผ่าตัด และทีมอื่นๆ ร่วมปฏิบัติการ

ในการผ่าตัดคลอดเป็นไปด้วยดีภายใต้มาตรฐานในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อสู่บุคลากร โดยใช้เวลาผ่าตัดประมาณ a 4สิบห้า นาที ทารกเป็นเพศชาย สุขภาพแข็งแรงดี ปลอดภัยทั้งมารดาและทารก ซึ่งทีมกุมารแพทย์ได้รับเข้าไปดูแลเด็กตั้งแต่แรกคลอดและเคลื่อนย้ายมายังหอผู้ป่วยแยกโรค ก็ยังมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ นับเป็นความภาคภูมิใจของทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอีกครั้ง

[ad_2]

หนังออนไลน์