เริ่มแล้ววันนี้! รพ.ราชวิถีรักษาโควิด ผู้ป่วยนอก แยก 4 กลุ่มรักษาบ้าน-โรงพยาบาล

เริ่มวันนี้ รพ.ราชวิถีรักษาโควิดแบบผู้ป่วยนอก แบบสมัครใจ คัดกรองแยก 4 กลุ่ม ไม่มีอาการ อาการน้อยรักษาที่บ้าน จ่ายยาตามอาการ มีปัจจัยเสี่ยงรักษาในรพ.

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.65 นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า วันนี้เริ่มให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นทางเลือกตามความสมัครใจเป็นวันแรก ซึ่งเป็นการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พบว่ามีผู้ป่วยมารับบริการที่ ARI Clinic รพ.ราชวิถี เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 200-300 คน  เครดิตฟรี dafabet

ทำให้ระบบการทำงานต้องแบ่งเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งดูแลผู้ป่วยในคลินิก และติดตามผู้ป่วยในระบบ Home Isolation และอาจทำให้ผู้ป่วยต้องรอการติดต่อนาน แต่การคัดกรองแบบระบบผู้ป่วยนอก (OPD) จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่เร็วขึ้น

ทั้งนี้ การคัดกรองแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.ไม่มีอาการ ไม่มีความเสี่ยง พบกว่า 90% อยากให้มีการรักษาที่บ้านหรือแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัว อาจจะมีอาการคันคอ ไม่มีการให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ เนื่องจากส่วนมากหายเองได้ และไม่ต้องเสี่ยงจากผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ตาสีฟ้า ดื้อยา และไม่แนะนำใช้ในหญิงตั้งครรภ์ เพราะมีผลต่อตัวอ่อนในสัตว์ทดลอง แต่อาจจะพิจารณาให้ฟ้าทะลายโจรให้ตามดุลยพินิจแพทย์ แต่ไม่ให้ในเด็ก คนท้องและโรคตับ

2.มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง ไม่มีโรคร่วม แพทย์เป็นคนพิจารณาว่าจะให้ฟาวิพิราเวียร์หรือไม่ หากให้ต้องหยุดกินฟ้าทะลายโจร อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบเชื้อมีอาการเกิน 5 วันแล้วการให้ยาต้านอาจจะไม่มีประโยชน์

3.มีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น อายุ 65 ปีขึ้น มีโรคร่วม แพทย์พิจารณาแอดมิตในรพ. เพราะเสี่ยงที่โรคจะพัฒนารุนแรงขึ้น ส่วนยาที่ใช้จะมีหลายตัว

4.มีอาการรุนแรงรักษาอยู่ใน รพ. แพทย์จะพิจารณาการรักษาที่เหมาะสม