เริ่มโอนให้วันนี้! เยียวยานายจ้างตามม.33 พื้นที่ สิบสาม จังหวัด เผยวิธีคนยังไม่ได้

เริ่มโอนให้วันนี้! เยียวยานายจ้างตามม.33 พื้นที่ สิบสาม จังหวัดสีแดงเข้ม ได้รับรับสูงสุดไม่อดีต 6 แสนบาท เพื่อใช้ของงบ เก้าสิบสี่ หนึ่งล้าน เผยวิธีคนยังไม่ได้

วันที่ สิบ ส.ค.หกสิบสี่ น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กลุ่มผู้ประกอบการนายจ้างตามมาตรา 33 จะได้รับคอมมิชชั่น a สาม,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 ของเรา’ สูงสุดลูกจ้างไม่อดีต 200 ของเรา’ จำนวนเงินสูงสุดที่นายจ้างได้รับจะอยู่ที่ 600,000 บาทนั้น ทางสำนักงานประกันสังคมพร้อมเริ่มโอนเงินงวดแรกในวันที่ สิบ ส.ค. เหลือบมองเหมือนไม่แน่นอนหนึ่งในเลยการพิจารณานายจ้าง สิบสาม จังหวัดสีแดงเข้ม เป็นเงิน เก้าสิบสี่,719,000 บาท superslot wallet