เรือ CCR Team ตรวจโควิด-ฉีดวัคซีนชุมชน กทม. ทั้งสอง.5 พันแห่ง ลุยเก็บตกเขตบางซื่อ

[ad_1]

ปลัด สธ.เผย CCR Team ช่วยตรวจโควิด ฉีดวัคซีนในชุมชน กมม.แล้วกว่า ทั้งสอง,579 พื้นที่ใกล้ถึงเคียง ลุยชุมชนวัดสร้อยทองช่วยเก็บตก กลุ่มเข้าไม่ถึงบริการ-กลุ่มเสี่ยง

สล็อตpg

สล็อตpg เมื่อวันที่ 5 ส.ค.หกสิบสี่ บนวัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กทม. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะไม่เก็บในตลาดเลยการพิจารณาสัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยบริการเชิงรุกในชุมชน CCR Team ในเขตบางซื่อ เป็นว่า กทม.ยังมีการติดเชื้อสูง พรอมต์ก็เก็บในตลาดผู้ติดเชื้อรายใหม่ สี่.1 พันราย การค้นหาเชิงรุก คัดกรองแยกตัวผู้ติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในครอบครัวและชุมชน และฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเสี่ยงจึงมีความสำคัญในการควบคุมโรคนอกจากนี้ สธ.ใส่กัน CCR Team ช่วย กทม.ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หากพบผู้ติดเชื้อจะส่งเข้าระบบการดูแลรักษาที่บ้านหรือชุมชน ก็เก็บในตลาดศูนย์บริการสาธารณสุขหรือคลินิกชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านติดตามให้การดูแลรักษา และฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเสี่ยง 608 คืออย่างแม่นยำ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ก็เก็บในตลาดโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อลดอัตราป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. – สี่ ส.ค. 2564 รวมแล้ว ทั้งสอง,579 พื้นที่ใกล้ถึงเคียง ก็เก็บในตลาดหน่วยบริการและ รพ.จะไม่เก็บในตลาดเลยการพิจารณาบริการดูแลรักษาที่บ้านมากกว่า 238 แห่ง

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า สำหรับเขตบางซื่อ นางแบบ CCR Team ลงพื้นที่เริ่มต้นจากวันที่ 15 ก.ค. 2564 ดำเนินการครบตามเป้าหมายทั้ง นั่นห้าสิบ ชุมชนจดทะเบียน และดำเนินการต่อในชุมชนที่จะไม่ได้รับจดทะเบียน 6-7 พื้นที่ใกล้ถึงเคียง โดยวันนี้ได้รับนำหน่วย CCR Team เป็นบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับสำนักอนามัย กทม. ลงพื้นที่วัดสร้อยทอง เพื่อตรวจคัดกรองเพิ่มเติม เก็บตกประชาชนบางส่วนที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ

โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ตั้งเป้าหมายตรวจเชิงรุกจำนวน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ ราย ก็เก็บในตลาดทั้งชาวบ้านในชุมชนวัดสร้อยทอง กลุ่มเสี่ยงจากชุมชนอื่นและกลุ่มเสี่ยงที่อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ค้นหาและนัดเข้ามารับการตรวจ โดยแต่ละวันจะหมุนเวียนลงพื้นที่อย่างไรก็ตามละชุมชนอย่างต่อเนื่อง และวันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ชุมชนวัดเลียบราษฎร์บำรุง และชุมชนวัดเขมาภิรตารามในวันถัดไป

“สัปดาห์บนแล้วฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงก่อนประมาณวันละ ทั้งสอง-a สาม พันราย และสัปดาห์นี้จึงลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง เพื่อไม่จะไม่เก็บในตลาดเลยการพิจารณาเกิดการปะปนกันของกลุ่มเสี่ยง โดยใช้กลไกของเขตในการนัดกลุ่มเสี่ยงเข้ามาตรวจ เพื่อป้องกันการมารวมตัวแออัด โดยผู้บนก็เก็บในตลาดผลตรวจ ATK เป็นบวก ก็จะได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่น่านับถือ เป็น 0บริการสาธารณสุข กทม.

เพื่อเข้าสู่การรักษาที่บ้านหรือที่พื้นที่ใกล้ถึงเคียง หากเข้ารักษาที่ชุมชนก็อาจต้องการศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางซื่อ ตำแหน่งที่วัดมัชฌันติการาม ก็เก็บในตลาดสเกล ร้อย ที่นอน เปิดบริการเมื่อวันที่ สามสิบ ก.ค.บนผ่านมา ก็เก็บในตลาดบุคลากร รพ.นพรัตนราชธานีมาร่วมดูแล ขณะนี้รับผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ 22 ราย” ปลัดสธ. กล่าว

[ad_2]

เหลือบมองหนังออนไลน์