ราชวิทยาลัยฯ เปิดจองซิโนฟาร์มรอบ a สาม สำหรับบุคคลธรรมดาอีกแสนราย สิบเอ็ด ส.ค.

[ad_1]

ราชวิทยาลัยฯ เปิดจองซิโนฟาร์มรอบ a สาม สำหรับบุคคลธรรมดาอีกแสนราย สิบเอ็ด ส.ค. เฉพาะประชาชนที่ไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรก พร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันที

สล็อตjoker

สล็อตjoker เมื่อวันที่ 9 ส.ค.หกสิบสี่ เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยถึงการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของคุณ “บุคคลธรรมดา” ตลอด a สาม มากมายของ หนึ่งร้อย,000 ราย ในวันพุธที่ สิบเอ็ด ส.ค.2564โดยระบุเป็นว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของคุณ “บุคคลธรรมดา” ตลอด a สาม มากมายของ หนึ่งร้อย,000 ราย ในวันพุธที่ สิบเอ็ด ส.ค.2564 โดยเวลา 08.18 น. เปิดระบบลงทะเบียน และเวลา 14.00 น. เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้บนลงทะเบียนสำเร็จทั้งนี้ ผู้บนลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ a สาม สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้เริ่มต้นจากวันที่ สิบเอ็ด ส.ค. เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ สิบสาม ส.ค.หกสิบสี่ เวลา 18.00 น. หากไม่ได้รับเข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง หากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ ทั้งสอง ช่องทาง
1.เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th
ทั้งสอง.แอพพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

หมายเหตุ: อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม ทั้งสอง โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ ทั้งสอง โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ถึงทันทีโดยสมบูรณ์ โดยลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้บนจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น คนต่างชาติ เพื่อใช้ของเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่ก็เก็บในตลาดสัญชาติไทย

ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์แจกฟรี นำเสนอได้ผู้อื่นได้ทุกกรณี เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้เริ่มต้นจากวันที่ 23 ส.ค. – 5 ก.ย. 2564

[ad_2]

เหลือบมองหนังออนไลน์