วิธีลงทะเบียน-ขอเงินมิเตอร์ไฟฟ้า
ลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียน รับเงินประกัน มิเตอร์ไฟฟ้า น้ำ มือถือ เว็บไซต์ ล่าสุด 25 มีนาคม 2563

ขั้นตอน วิธีขอคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าน้ำ ได้เท่าไหร่ ลงทะเบียนอย่างไร เริ่มวันที่ 25 มีนาคม คืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (โควิด 19) มีเงื่อนไขอย่างไร บ้านไหนจะได้เท่าไร มาอ่านรายละเอียดกันเลย นอกจากรัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19(โควิด 19) แล้ว ประชาชนทั่วไปก็ได้เช่นกัน [อ่านเพิ่มเติม]